Lediga jobb hos Persson Invest

Att arbeta inom Persson Invest

Trivsel en vinstfaktor
Våra medarbetares engagemang är en förutsättning för att uppnå hög kvalitet och nöjda kunder. Vår filosofi är att alla medarbetare i verksamheten ska kunna påverka och delta i besluten. I ett omfattande projekt arbetar vi strategiskt för att öka trivseln ytterligare och behålla och stärka det stora engagemanget. För oss är ett modernt ledarskap och ständig kompetensutveckling viktiga delar i det arbetet. Det är något som alla vinner på!

Vinstandelsstiftelsen Årsringen
Ägarna till och styrelsen i AB Persson Invest har beslutat att införa ett vinstandelssystem för att premiera medarbetarna vid år med god vinst. Vinstandelssystemet har tillkommit för att öka förståelsen för sambandet mellan hög kvalité i arbetet, god kundservice och lönsamhet samt för att stärka samhörigheten mellan alla som är verksamma inom koncernen Persson Invest. Intresserade och engagerade medarbetare är koncernens mest betydelsefulla tillgång.

Intresseanmälan

Prenumerera på jobb

Till startsidan